1. Giới thiệu

1.1 Chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế lắp đặt các sản phẩm nhôm đúc giao dịch qua trang web https://nhomducvietduc.vn

1.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho các sản phẩm cung cấp theo yêu cầu mua hàng của quý khách. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

2. Quy định về khách hàng

Đối tượng khách hàng của https://nhomducvietduc.vn là các cá nhân, công ty, đơn vị trên cả nước.

3. Hiệu lực

3.1 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc cung cấp sản phẩm.
3.2 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều Khoản và Điều Kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

4. Cách hình thành Hợp Đồng

Quý khách liên hệ với thông tin liên lạc được cung cấp trên website, sẽ có nhân viên của chúng tôi đến tư vấn tận nơi cho quý khách về mức chiết khấu, phương thức thanh, thiết kế, các lắp đặt,…Tất cả các điều khoản sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.